הצוות


ע. רפאל

עורך הקונטרסים

אברך כולל, ירושלים.

ד. סלטי

אברך כולל, מודיעין עילית.

י. גבאי

מוקד בני ברק

אברך כולל, בני ברק.

ע. טלבי

מוקד ירושלים

אברך כולל, ירושלים.

י. פלדמן

עו"ד מלווה בענייני זכויות יוצרים

עורך דין, ירושלים.

א. רוזנברג

עו"ד מלווה בענייני זכויות יוצרים

עורך דין, ירושלים.

אתר זה נבנה באמצעות